Happy Mother’s Day 2017

Have you prepared anything for your Mum?
This Mother’s Day, let’s surprise your mum with our tailor-made gift created just for her! Let Novotel Danang know what ideas you have in mind to pamper her, we will help you to present it by the most memorable way. Together let make her dreams come true! And here is our gift for all mothers on this special Sunday 14/5/2017.

Happy Mother Day 2017
Happy Mother Day 2017.

BREAKFAST (6am – 11am, 4th floor, VND 315.000 ++/person)
• 50% discount for Mums accompanied by at least one full paying adult and one paying Child.

BRUNCH (12pm – 15pm, 4th floor, VND 820.000 ++/person)
For all mums:
• 50% discount for Moms accompanied by at least one full paying adult and one paying Child;
• Special lucky draw;
• 50% spa vouchers on any treatment;
• 1 complimentary coffee and cake/pastry at Gourmet Bar;
• A rose on arrival.

DINNER (6pm – 10pm, 4th floor, VND 460.000 ++/person)
For all mums:
• Special Vietnamese set menu for 5 persons minimum;
• 50% discount for Mums accompanied by at least one one full paying adult and one paying Child;
• 1 complimentary coffee and cake/pastry at Gourmet Bar;
• A rose on arrival.

Book now: H8287-FB2@accor.com – 02363 92 9999 Ext: 5511.

(*) ++ includes 10% tax & 5% service charge.


Bạn đã chuẩn bị quà cho Mẹ chưa?
Cùng mang đến thật nhiều bất ngờ cho người phụ nữ tuyệt vời nhất trong Ngày Của Mẹ năm nay nhé.
Hãy cho Novotel Đà Nẵng biết kế hoạch của bạn, chúng tôi sẽ biến giấc mơ đẹp đó trở thành sự thật.
Và đây là quà của khách sạn chúng tôi tặng những người Mẹ trong ngày chủ nhật 14/5/2017 đặc biệt này!

ĐIỂM TÂM (6h00 – 11h00, tầng 4, 315.000VNĐ++/ khách)
Dành cho mẹ:
– Giảm 50% cho mẹ khi đi cùng ít nhất một người lớn và trẻ em.

TIỆC TRƯA (12h00 – 15h00, tầng 4, 820.000 VNĐ++/khách)
Dành cho mẹ:
– Giảm 50% cho mẹ khi đi cùng ít nhất một người lớn và trẻ em;
– Tham gia chương trình bốc thăm may mắn;
– Phiếu giảm giá 50% tại Spa cho tất cả các gói trị liệu;
– Nhận một tách café miễn phí và bánh ngọt/bánh mỳ tại Gourmet Bar;
– Và một đóa hồng tươi thắm.

TIỆC TỐI (18h00 – 22h00, tầng 4, 460.000VNĐ++/khách)
Dành cho mẹ:
– Thực đơn Việt Nam đặc biệt dành cho ít nhất 5 người;
– Giảm 50% cho mẹ khi đi cùng ít nhất một người lớn và trẻ em;
– Nhận một tách café miễn phí và bánh ngọt/bánh mỳ tại Gourmet Bar;
– Và một đóa hồng tươi thắm.

Đặt bàn ngay: H8287-FB2@accor.com – 02363 92 9999 Ext: 5511.
(*) ++ bao gồm 10% thuế và 5% phí dịch vụ.